TOP 5 DATA KHANG ĐIỀN 5-2023

1

655 KH Safira Khang Điền cập nhật mới nhất, có đầy đủ thông tin chi tiết: số đt, mã căn, giá tiền, địa chỉ, ...

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 84071

Download link: SAFIRA BL AB - 655 KH.xlsx

2

655 số điện thoại tháp A và B, dự án safira Khang Điền

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 78911

Download link: Safira-block-A-B.xlsx

3

danh sách 1147 khách hàng mua căn hộ safira khang điền update 8

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 299448

Download link: 1147 Khách hàng BĐS mua căn hộ SAFIRA KHANG ĐIỀN update 9.xlsx

4

1500 Khách hàng mua biệt thự Khang Điền , Thành Phố Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 147341

Download link: DS 1.500 KHÁCH MUA NHÀ PHỐ KHANG ĐIỀN & MIK.xlsx

5

Data khách hàng có nhu cầu mua căn hộ Merita Khang Điền, chưa mua

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 38196

Download link: MERITA-Khang-Điền.xlsx

Previous Post Next Post