TOP 5 DATA HÀ ĐÔNG 5-2023

1

127 Ct5c Văn Khê Hà Đông Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 114688

Download link: 127 Ct5c Văn Khê Hà Đông Hà Nội.xls

2

340 Tòa M2 M3 Mipec City View Hà Đông Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 26988

Download link: 340 Tòa M2 M3 Mipec City View Hà Đông Hà Nội.xlsx

3

365 Khách hàng chung cư K1 K Park Văn Phú Hà Đông Hà Nội, cập nhật mới nhất đến tháng 11

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 107782

Download link: K1.xlsx

4

341 data khách hàng là phụ huynh học sinh có độ tuổi cấp 1 và cấp 2 tại khu vực quận Hà Đông - Hà Nội

Information type: giáo dục

Local: Hà Nội

Data file number: 24384

Download link: Data Hà Đông.xlsx

5

365 Flc Star Tower Đầy Đủ Mã Căn 418 Quang Trung Hà Đông Hà Nội Đ1

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 36827

Download link: 365 Flc Star Tower Đầy Đủ Mã Căn 418 Quang Trung Hà Đông Hà Nội Đ1.xlsx

Previous Post Next Post